Industri mediatike

Organizata të cilat merren me prodhimin, publikimin dhe shpërndarjen e teksteve mediatike. Organizatat mediatike janë p.sh., Bi-Bi-Si, ITV, Netfliks, Dizni, Njuzkorp, Nintendo, Marvell, Gardian. Tekstet mediatike mund të përdoren për informim, edukim ose promovim të ideve apo produkteve. Publiku mund t’i konsultojë tekstet mediatike në formate të ndryshme, në platforma të ndryshme.

Anglisht

media industry