Indoktrinim

1. Pranim me detyrim (në mënyrë eksplicite ose implicite) të një sistemi të caktuar të vlerave dhe besimeve.

2. Ndikimi i dikujt me anë të mësimit që të mos i pranojë idetë, mendimet dhe besimet e një grupi të caktuar dhe të mos i marrë parasysh idetë, mendimet dhe besimet e tjera.

Anglisht

indoctrination