Индоктринација

1. Присилно наведување за прифаќање (експлицитно или имплицитно) одреден систем на вредности и верувања.

2. Да се учи некој да ги прифати идеите, мислењата и верувањата на одредена група и да не земаат предвид други идеи, мислења и верувања.

Албански

Indoktrinim

Англиски

indoctrination