Incizim i fshehtë

Mjet në gazetarinë hulumtuese, i cili përmes metodave jokonvencionale mundëson incizim të dëshmive ose aktiviteteve me interes të lartë publik. Incizim  i fshehtë konsiderohet: përdorimi i kamerës ose mikrofonit të fshehur, videokamerës së vogël, kamerës nga celulari, fotoaparatit dhe radiomikrofonit, me ç’rast njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se i incizojnë.

Anglisht

Secret recording

Për më shumë shih:

Udhëzim: Incizim i fshehtë.