Gjuhë profane

Gjuhë e ashpër, e pahijshme, ofenduese.

Anglisht

profane language