Фобо-состојбата

Кога се чувствува вознемиреност, незнаење што да се прави со себе, дури и страв поради немање пристап до интернет. сп. Фомо-состојба.

Албански

Gjendja-fobo

Англиски

Fear of Being Offline