Фразеологизам

Затврден, сраснат зборовен состав со преосмислено значење од значењето на поединечните зборови членови: врти-сучи, засука ракави, фати магла, фрли топ, црна овца, тврд орев, око соколово, јаболко на раздорот, страв и трепет, млад и зелен, гол и бос, старо и младо, слепо и сакато, мртов пијан.

Албански

Frazemë

Англиски

phraseme

Skip to content