Fotoreporter

Gazetar/fotograf i cili i kumton lajmet me anë të fotografive.

Anglisht

photojournalist/photoreporter