Floskulë

Frazë boshe, fjali ose shprehje e zbrazur nga kuptimi; vend i përgjithshëm ose klishe.

Maqedonisht

Флоскула

Anglisht

Empty phrase