Empati

Aftësia për të kuptuar ose ndjerë gjendjen ose emocionet dhe atë që e përjeton personi tjetër.

Maqedonisht

Емпатија

Anglisht

Ndjeshmëri