Efekti

Teknikë digjitale e rregullimit të fotografive me qëllim të fshehjes së mangësive, veçanërisht kur bëhet fjalë për njeri, që të duket sa më tërheqës.

Maqedonisht

Ефект

Anglisht

effects