Денотација

Упатување на основното, непосредно, неутрално значење на некој збор или израз, без развивање нови асоцијации за некое значење: дедо ʻтатко на мајката или на таткотоʼ, семафор ʻсигнален уред за регулирање сообраќај, голема мечка ʻмечка со голем растʼ; в. ант. конотација.

Албански

Denotacion

Англиски

denotation