Деск

Оддел во радиодифузна компанија, весник или списание којшто се занимава со определена тема или област (на пр., спортска, надворешно-политичка, внатрешно-политичка, економска редакција).

Албански

Desk

Англиски

desk