Turpëri

Çdo akt, tekst, fotografi ose video që i cenon standardet e moralit dhe sjelljes së hijshme, p.sh. pornografi.

Maqedonisht

Омнибус

Anglisht

Obscenity