Spam/postë pa vlerë

Porosi përmes postës elektronike me natyrë promovuese, komerciale ose mashtruese për të cilat përdoruesi nuk është abonuar paraprakisht.

Maqedonisht

Спам

Anglisht

junkmail