Отворени ресурси

Дигитални ресурси коишто се на располагање за разни корисници на интернет во секаков облик и формат: веб-страници, текст, слики, фотографии, аудио, видео, презентации итн. Не постојат ограничувања за пристап до нив и услугите не се наплатуваат. Овие ресурси може да се користат за потребите на бизнисот, образованието и научните истражувања, за работа, за учење, за забава итн. Дигиталните ресурси се неизбежен дел од е-општеството. Во последните десетина години сме сведоци на енормниот напреден, но и неконтролиран раст на ваквите ресурси.

Албански

Burime të hapura

Англиски

Open resources