Објективно новинарство

Новинарство што се стреми да ги пренесува вестите без сопствено мислење и предрасуди.

Албански

Gazetaria objektive

Англиски

Objective journalism