Оптимизирано пребарување податоци

Олеснување на пристапот кон одредена веб-локација или онлајн-содржина со цел максимизација на бројот на посети. Оптимизацијата се врши со овозможување на високо рангирање на содржината или веб-локацијата кај онлајн-пребарувачите.

Англиски

search engine optimization