Kërkim i optimizuar i të dhënave

Lehtësim i qasjes në ndonjë ueb lokacion i caktuar ose përmbajtje online me qëllim të maksimizimit të numrit të vizitave. Optimizimi bëhet duke mundësuar renditje (rangim) të lartë të përmbajtjes ose ueb lokacionit te kërkuesit online.

Anglisht

search engine optimization