Multiskrining

Përdorimi ose ekspozimi ndaj më shumë pajisjeve mediatike njëkohësisht.

Anglisht

multiscreening