Montim

Krijimi i video ose audiomaterialit përmes prerjes dhe rirregullimit.

Maqedonisht

Монтажа

Anglisht

editing