Montim përfundimtar

Version përfundimtar i montuar i filmit oseprodukti tjetër video i ,  i miratuar  nga regjisori dhe producenti.

Anglisht

final cut