Montim i incizimit

Xhirimi i njëpasnjëshëm i planeve i përmbajtjes së tekstit mediatik, përfshirë numrin e kuadrit, madhësinë e planit, lëvizjen e kamerës, përmbajtjen e  planit.

Anglisht

cutting recording