Monolog

Fjalim i gjatë i një personi.

Maqedonisht

Монолог

Anglisht

mnologue