Mendim

Shkrim në të cilin gazetari shpreh qëndrim lidhur me temën, në vend që vetëm të raportojë lidhur me faktet. Mund të jetë shkrim, editorial ose redaktues, kolumnë etj.

Maqedonisht

Мислење

Anglisht

opinion piece