Media të nxehta

Media të nxehta është termi i Mekluanit për media (për shembull filmi dhe radioja), që kërkojnë pak interaktivitet.

Anglisht

Hotmedia