Mbulim mediatik

Vëmendje të cilën mediat ua kushtojnë personaliteteve, ngjarjeve, proceseve, temave të caktuara në periudhë të caktuar kohore.

Anglisht

coverage