Кротење

Предаторски облик на однесување при коешто кротителот или оној што има цел да стигне до некого лажно се претставува како пријател, врсник или сочувствителна личност, обидувајќи се да воспостави пријателство и емоционална врска со потенцијалната жртва. Кротењето понекогаш се случува во онлајн-просторот, на социјалните мрежи, преку дигиталните платформи или на мрежите за играње. Кротењето е фаза која може да води до родово базирано насилство, и во онлајн-просторот и во реалниот свет, или до потешки облици, како сексуална експлоатација и трговија со деца.

Албански

Manipulimi seksual

Англиски

grooming