Лого, логотип

Мала слика или дизајн (кој може да содржи прикази, букви и други графички знаци) којшто претставува симбол на претпријатие, фирма, установа или манифестација, според која тоа/таа станува препознатлива.

Албански

Logo

Англиски

Logo