Лексикон

Сите зборови што се употребуваат во еден јазик, в. речник.

Албански

Leksikon

Англиски

lexicon