Лажни вести

Неточни, понекогаш сензационалистички, текстови создадени со цел да привлечат внимание, да доведат во заблуда, да измамат и/или да наштетат. Терминот во последниве години често се злоупотребува и се користи како оружје против политичките противници за да се обезвредни нивниот став или мислење. Така тој може да стане механизам за ограничување и поткопување на слободата на изразувањето, а и за заобиколување на јавна дебата. Покрај тоа, вестите не мора да бидат целосно лажни за да бидат манипулативни, можат да бидат точни, но нецелосни, да недостасуваат клучни детали или да се претставени во погрешен контекст и на тој начин да го манипулираат консументот.

Албански

Lajme të rreme

Англиски

fake news

За повеќе види:

Daniel Funke, Poynter.org, Should we stop saying ‘fake news’? https://www.poynter.org/fact-checking/2017/should-we-stop-saying-fake-news/