Логичка грешка

1. Погрешно резонирање, искривена логика при користење аргументи и изведување заклучоци.

2. Погрешно уверување засновано на неиздржани аргументи.

3. Користење на погрешно аргументирање со цел манипулација на поединци или на јавноста. Најчесто се јавуваат во форма на ад хоминем грешки, лажен силогизам, замена на тези и др.

Албански

Gabim logjik

Англиски

fallacy