Лектура

Проверка на текстот во поглед на почитување на правилата на стандарднојазичната норма.

Албански

Lekturë

Англиски

copy editing