Interfejs shfrytëzues

Vend në të cilin ndodh bashkëveprimi  mes njerëzve dhe kompjuterëve dhe bartja e informacioneve përmes zërit, fotografive dhe lëvizjeve.

Anglisht

User interface