Интеграција, хоризонтална

Преземање на помала компанија од поголема, на пример, кога големо студио го купува помалото локално студио кое му е конкуренција.

Албански

Integrim, horizontal

Англиски

Horizontal integration