Infoargëtim

Bashkim i fjalës informacion dhe argëtim; formë televizive ose formë tjetër mediatike e argëtimit, e bazuar tek prezantimi i informacioneve faktike në mënyrë  tërheqëse.

Anglisht

infotainment