Imperializmi mediatik

Term të cilin e përdorin disa teoricienë për të treguar se mediat perëndimore përpiqen të dominojnë me vendet në zhvillim përmes aktiviteteve globale të komunikimit.

Anglisht

Media imperialism