Grumbullimi i informacioneve

Grumbullimi i të dhënave nga ngjarje, zbulime shkencore dhe paraqitje tjera me interes për publikun që përdoren për krijimin e produkteve gazetareske. Kjo mund të bëhet me analizë ose me marrje të informacioneve nga burime: deklarata, konferenca shtypi, biseda telefonike, intervista, vëzhgime, hulumtime.

Anglisht

Gathering information