Прибирање информации

Собирање податоци од настани, научни откритија и други појави од интерес на јавноста коишто се користат за создавање новинарски производи. Тоа може да се прави со анализа или со добивање информации од извори: изјави, прес-конференции, телефонски разговори, интервјуа, набљудување, истражување.

Албански

Grumbullimi i informacioneve

Англиски

gathering information