Gazetar

Person i cili merret profesionalisht me shkrimin e përmbajtjeve në mediat e shtypit, elektronike ose digjitale.

Maqedonisht

Новинар

Anglisht

journalist