Gazetaria hulumtuese

Zhanër i veçantë në gazetari, i orientuar drejt zbulimit e çështjeve, të cilat janë të fshehura qëllimisht nga dikush që ka pozitë ose rastësisht, pas një mase kaotike të fakteve dhe rrethanave – dhe paraqet analizë dhe shfaqje e të të gjitha fakteve relevante në publik. Gazetaria hulumtuese kërkon më shumë kohë për hulumtim, posedim të shkathtësive dhe njohurive të caktuara për verifikimin e të dhënave, arkivim të të dhënave të marra.

Anglisht

investigative journalism

Për më shumë shih:

1. Koronel Shila, S. 2013. Nënsipërfaqja, Rjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese.

2. Hunter, M.L., Story-basedin quiry: a manual for investigative journalists, 2011, UNESCO, ISBN: 978-92-3-104189-1.