Gazetari e fushatës

LLoj i gazetarisë,  në të cilin raportohet për ndonjë ngjarje të caktuar nga një këndvështrim i caktuar për të promovuar ndonjë qëllim.

Anglisht

campaign journalism