Gazetaria e solidaritet

Angazhimi i mediave për dinjitet njerëzor dhe kundër vuajtjes, dhe praktikohet përmes gjykimit të vlerave të lajmeve, gjetjes së burimeve dhe përshkrimit të përvojave të përjetuara të njerëzve në kushte të padrejta. E kundërshton raportimin neutral ose të balancuar, sepse konsiderohet se nuk duhet të zbehen narracionet e vuajtjes, duke kërkuar mendime nga burimet, të cilat nuk e kanë përjetuar atë.

Anglisht

Solidarity journalism