Galeri

Aplikacion i instaluar nga fabrika në shumicën e pajisjeve telefonike, në të cilën ruhen të gjitha fotografitë e pajisjes. Fotografitë kategorizohen në mënyrë kronologjike dhe në albume, të cilat ose janë krijuar automatikisht ose janë krijuar nga përdoruesi.

Maqedonisht

Галерија

Anglisht

gallery