Граници на доверба

Опсег на податоци добиени од статистичко истражување од коишто може да се извлечат доверливи и употребливи заклучоци.

Албански

Kufijtë e besimit

Англиски

confidence limits