Главен уредник

1. Лице кое раководи со сите редакции во печатени, електронски или дигитални медиуми,  одговорен за целокупниот уредувачки процес и на содржините што се објавуваат и за распределба на финансиските средства.

2. Лице кое е задолжено за уредување на сите изданија во издавачка куќа.

Албански

Kryeredaktor

Англиски

managing editor