Гејминг

Практика или активност на играње компјутерски или видеоигри.

Албански

Gejming

Англиски

gaming