Kufijtë e besimit

Gama e të dhënave të marra nga një hulumtim statistikor nga e cila mund të nxirren përfundime të besueshme dhe të përdorshme.

Anglisht

confidencelimits