Гледаност

Мерење и прикажување на бројот и типовите на телевизиски гледачи, како и времетраењето на гледање одреден медиум или медиумска содржина. Гледаноста на одредена програма се мери со електронски уред пиплметар (рeople meter, англ.).

Албански

Shikueshmëri

Англиски

viewership