Галерија

Фабрички вградена апликација на повеќето телефонски уреди во која се зачувани сите фотографии на уредот. Фотографиите се категоризирани хронолошки и во албуми, коишто се или автоматски генерирани или се создадени од корисникот.

Албански

Galeri

Англиски

gallery